Біографія

Па́нченко Володимир Григорович народився 24 липня 1962 року в смт. Ржищів Київської області.
Доктор економічних наук, кандидат історичних наук, громадський діяч, підприємець, заступник Голови Правління CMD-Ukraine (ГО «Центр розвитку ринкової економіки»), контент-директор Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ), директор Аналітичного центру економіко-правових досліджень та прогнозування Федерації роботодавців України.
Експерт в сфері економічної та індустріальної політики. Автор понад 100 статей та книг, в тому числі видання по спеціальним економічним зонам та індустріальним паркам. Розробник кількох національних стратегій розвитку та автор стратегій розвитку окремих секторів, співрозробник законів про індустріальні парки.
15 років активно займався бізнесом, створював і керував підприємствами з чисельним складом 500 осіб і більше.
Працював директором департаменту інвестицій та інновацій Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, радником міністра. Очолював департамент промисловості Національного космічного агентства України, був директором Міжнародного центру перспективних досліджень.

1. Освіта і наукові ступені
2. Трудова діяльність
3. Громадська діяльність
4. Книги, статті
5. Посилання

1. Освіта і наукові ступені

 • 2019 – доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні  економічні відносини» (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.12.2019 № 1573 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 16 грудня 2019 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України 5 липня 2018 року № 728». Тема докторської дисертації «НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМ У МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ» (УДК 339.54.012.435:339.984:339.97 (043.5)).
 • 2011 – магістр державного управління, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України.
 • 2009 – науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю «Історія України», Запорізький національний університет, наукове дослідження «Розвиток економічної платформи націоналістичних організацій в Україні в 1920-1950-х роках», 07.00.01.
 • 2005 – магістр ділового адміністрування, Міжнародний інститут менеджменту (Київ).
 • 1990 – аспірант, Дніпропетровський інститут інженерів транспорту (наукова тема «Покращення якості гальванічного покриття, що виникає в процесі електроосадження сплаву золото-нікель за рахунок використання спеціальних електроімпульсів»).
 • 1986 – інженер-електромеханік шляхів сполучення, Дніпропетровський інститут інженерів транспорту.

2. Трудова діяльність

 • 2021, лютий – по цей час – Директор Аналітичного центру економіко-правових досліджень та прогнозування Федерації роботодавців України. Створення стратегічно-аналітичної і дискусійної платформи для генерування стратегій та механізмів розвитку виробничого сектору – осередку реформаторських новацій та розробки технології їх втілення. Аналітичне супроводження реформ від формування ідеї до розробки НПА та секторальних програм до аналізу результатів.
 • 2016-2021 –  директор КП «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради. Розробка та впровадження інфраструктурних та інших інвест-проєктів суспільного значення, орієнтованих як на індустріальний, так і сталий розвиток у місті Дніпрі (зокрема – індустріальний парк «Innovation Forpost», сміттєпереробний завод, український аерокосмічний кластер). Стратегічні завдання агентства: сприяння залученню 10 млрд. доларів США прямих іноземних і внутрішніх інвестицій протягом 10 років; створення 100 тисяч додаткових робочих місць; дворазове збільшення валового регіонального продукту і доходу бюджету міста Дніпра; залучення 1 млн. туристів щорічно.
 • 2017-2019 – докторант Маріупольського державного університету за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», 08.00.02.
 • 2014-2016 – заснування Інституту суспільно-економічних досліджень та залучення спеціалістів. Підготовка аналізу нормативно-правових актів Верховної Ради України.
  Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ) – контент-директор. Розробка стратегії форуму; підготовка змісту тематичних панелей, досліджень; контакти зі спікерами.
  Проведення досліджень, підготовка публікацій на економічну та політичну тематику, проведення круглих столів, презентацій досліджень і дискусій.
  BDO Company: організація переговорів з інвесторами і фінансовими організаціями.
 • 2013 – директор неурядової організації Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД, Вікіпедія). Дипломатичні брифінги, регулярні зустрічі з іноземними дипломатами в Україні з метою обговорення політичних та економічних рішень, економічного прогнозу, проведення круглих столів, презентацій досліджень і дискусій (міжнародні конференції «Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС: виклики і можливості», «ЗВТ між Україною та ЄС: ще існуючий шанс для модернізації»).
 • 2012-2013 – радник Міністра Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Відповідав за підготовку та аналіз програм міністерства, пов’язаних з інвестиційною, інноваційною діяльністю і індустріальної політикою.
 • 2011-2012 – консультант української громадської організації та неурядового аналітичного центру «Інститут суспільних досліджень» (Вікіпедія). Фокус на дослідження в сфері гуманітарної політики та економічного аналізу. Дослідження історії та культури України та використання історико-культурологічних знань для аналізу проблем сучасності.
 • 2010-2011 – директор Департаменту інвестиційної та інноваційної політики Міністерства економіки України. Серед головних завдань: підготовка програм для створення сприятливого інвестиційного клімату, моніторинг Спеціальних економічних зон та Територій пріоритетного розвитку України і розробка низки документів з обґрунтуванням необхідності відновлення спеціальних режимів оподаткування в них. Відповідав за координацію проекту «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні» фінансованого Європейським Союзом, керував розробкою фінального документа «Політичні пропозиції до вдосконалення інноваційної діяльності в Україні», координував проект підтримки ДПП в Україні, фінансований USAID. Відповідав за супровід української частини Українсько-Австрійської комісії з питань інвестицій та інновацій. Був залучений до розробки програм реформування Міністерства економіки, а також до розробки стратегії економічного розвитку України.
 • 2009-2010 – директор Департаменту промислової політики Національного космічного агентства України. Керував розробкою та прийняттям агентством програми реформування підприємств космічного сектора, управління підприємствами за новими правилами («ПРОГРАМА 10»).
 • 2005-2009 – голова наглядової ради, директор ТОВ СП з іноземними інвестиціями «Вента Україна» (виробництво та реалізація віконного профілю і оздоблювальних панелей). Будівництво заводу, запуск виробництва, включаючи замовлення обладнання, організація продажів, включаючи побудову мережі лояльності. Річний оборот компанії в 2008 році склав 30 млн. дол. США.
 • 1995-2003 – директор з зовнішньоекономічних зв’язків ТОВ СП «Ібоя» (власний бізнес з роздрібної та оптової торгівлі будматеріалами, а також будівельно-монтажні та оздоблювальні роботи). Організація фінансування та розробка стратегічних документів розвитку. Незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» у квітні 2008 р. оголосило про підвищення довгострокового кредитного рейтингу випуску іменних відсоткових облігацій з рівня uaBB до рівня uaBB+. Рейтинговим агентством було враховано зростання товарообороту компанії протягом 2007 р. на 37,4% – до 276,9 млн. грн. та покращення показників ефективності фінансово-господарської діяльності, зокрема рентабельність EBITDA склала 6,8% (за 2006 рік 4,8%); значення показника чистого робочого капіталу у 2007 р. становило 31,2 млн. грн. (за 2006 рік 13,7 млн. грн.).
 • 1990-2009 – побудова багатогалузевої корпорації (максимальна кількість працюючих – 1700 працівників) з роздрібної торгівлі, логістичних підрозділів, будівельних та виробничих підприємств, створення бізнес-напрямків, куди зокрема увійшли: СП «Вента Україна», мережа магазинів будівельних матеріалів «Будапешт», мережа фотомагазинів «Фотолюкс». З 1998 року ТОВ «Фотолюкс-Україна» стала членом Міжнародної Фотомаркетингової Асоціації (PMA), беручи участь у щорічних конвенціях організації в Лас-Вегасі та Орландо (США). Однією з перших в Україні відкрила спеціалізовані Центри цифрової фотографії, співпрацюючи в з компанією «Kodak» (США) по франчайзингу. «Фотолюкс-Україна» випускала газету «Фотокур’єр» і однойменну телевізійну передачу. На виробництві пластикових профілів впроваджені проектний менеджмент, система ISO 9001, кодекс якості, система внутрішнього фінансового контролю і аудиту, система управління персоналом компанії «Jansen Capital Management», кодекс корпоративної культури.
 • 1986-1988 – викладацька робота (СПТУ-56, аспірантура Дніпропетровського інституту інженерів транспорту).

3. Громадська діяльність

 • 2019 – по цей час – радник на громадських засадах Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Спільний аналіз і розробка нормативно-правових актів, що стосуються регіональної та індустріальної політики, в тому числі Закону про локалізацію та закону про індустріальні парки
 • 2015-2020 – депутат Дніпровської міської ради VII скликання від політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП», заступник голови Комісії міської ради з питань екології. Ініціював збереження об’єкту культурної спадщини національного значення – Новобогородицької фортеці (ухвалено рішенням Дніпровської міської ради №39/6 від 13.04.2016 р). Розробив «Програму розвитку історії міста і місцевої ідентичності «З Україною в серці» на 2018-2020 роки» (ухвалено рішенням 26-ї чергової сесії міської ради Дніпра від 15.11.2016 р), «Програму активізації туристичного потенціалу на 2018–2020 роки» (ухвалено рішенням 27-ї чергової сесії міської ради Дніпра від 06.12.2016 р), «Стратегію активізації туристичного потенціалу на 2018–2027 роки» (ухвалено рішенням 27-ї чергової сесії міської ради Дніпра від 06.12.2016 р). Звіти про депутатську діяльність Панченка В. Г. за 2015-2020 роки.
 • 2014-2019 – радник на громадських засадах народного депутати України VIII скликання, Голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Галасюка Віктора Валерійовича. Спільний аналіз і розробка нормативно-правових актів, що стосуються регіональної та індустріальної політики.
 • 2018 – Видання книги «Економічний патріотизм. Стратегія реалізації національного інтересу для стрімкого розвитку України».
 • 2015-2018 – радник Анатолія Максюти, екс-віце-міністра економічного розвитку, Голови Правління Інституту суспільно-економічних досліджень. Спільні дослідження і розробка низки стратегічних документів, зокрема «Програми економічного прагматизму» (2015), «Цілі збалансованого розвитку для України» (2018).
 • З 2014 – співзасновник Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ).
 • 2014 – проведення поетичного конкурсу «Бентежить душу батьківська земля» імені своїх батьків – Григорія та Ганни Панченків.
  Заступник Голови Правління CMD-Ukraine (ГО «Центр розвитку ринкової економіки»).
 • З 2008 – співзасновник клубу «КОЛО» – об’єднання свідомих громадян – представників управлінської сфери державного і приватного сектору, державних службовців, бізнесменів, представників науки і культури, співавтор СПРУ – Стратегічного пакету розвитку України, що включає стратегію економічного розвитку.
 • 2006-2010 – член президії Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України, голова Комісії з питань податкової та митної політики. В рамках Ради асоціацій відбувалася співпраця з Урядом в питаннях аналізу та протидії демпінгу, приєднання до ЗВТ з ЄС.
 • 2005-2010 – голова асоціації підприємців з виробництва профілів з полімерів. Тісна співпраця з Митною службою та іншими органами влади для моніторингу ситуації та недопущення контрабандних та контрафактних товарів на ринках України, надання інформаційних послуг членам асоціації, участь в розробці низки нормативно-правових актів. Розробка ДСТУ на ПВХ-профілі (основна продукція учасників Асоціації) разом з галузевим інститутом та Міністерством будівництва та архітектури соціація входила до Ради національних асоціацій товаровиробників.
 • З 2003 – співзасновник та почесний директор ГО «Інститут суспільних досліджень» (Вікіпедія) – науково-дослідна та просвітницька фундація, що фахово досліджує та популяризує вузлові теми з регіональної історії та історії України (українське козацтво, етнокультурна взаємодія на Півдні України, український визвольний рух, економічна історія та інше).
 • Головний редактор «Козацька спадщина» (2004-2010), щомісячної історико-культурологічної всеукраїнської газети «Експедиція ХХІ» (2007-2013).
 • Видання наукової та науково-просвітницької літератури, організація презентацій книг, що мають важливе суспільне та наукове значення.
 • Залучення фінансової підтримки для досліджень та відродження археологічної пам’ятки національного значення – «Стара Самарь – Богородицька фортеця».
 • 2003 – засновник етнографічного туристичного клубу «Пан Турист».

4. Книги, статті

Автор понад 100 книг та статей, в тому числі видання по спеціальним економічним зонам.

Журнал «Економіка та держава» (наукове фахове видання України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 № 1081))

Журнал «Інвестиції: практика та досвід» (включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747) та державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)) 

5. Посилання