Інститут суспільних досліджень

Інститут суспільних досліджень (ІСД) – це український аналітичний центр, що спеціалізується на дослідженнях в сфері гуманітарної політики та економічного аналізу.

Діяльність Інституту об’єднує гуманітарний та економічний напрями досліджень.

Заснований у грудні 2003 року в місті Дніпропетровськ Володимиром Паненченком, як громадська організація, науково-дослідна та просвітницька фундація. З 2004 по 2015 роки заклад очолював Володимир Панченко. Наразі він – почесний директор Інституту.

Гуманітарний напрям спрямований на дослідження історії та культури України та використання історико-культорологічних знань для аналізу проблем сучасності.

Одним з головних пріоритетів діяльності є популяризація історії України, ознайомлення молоді з національними традиціями та минулим свого народу, виховання любові до своєї Малої Батьківщини, краю, регіону та України.

Гуманітарний напрям  у роботі Інституту охоплює таку тематику:

 • Історія українського козацтва та Запорозької Січі: Українське степове порубіжжя XVІІІ століття, включає напрями: «кошовий отаман Петро Калнишевський», «причорноморські ногайці» і «запорозько-ногайські відносини». (к.і.н. В.Грибовський); Козацтво Гетьманщини (к.і.н. О.Репан).
 • Український визвольний рух першої половини XX ст.: Економічна платформа ідеології українського націоналізму (к.і.н.В.Панченко); Історія української консервативної думки XX ст. (к.і.н. Д.Колісник); Діяльність ОУН-УПА (Д.Ткач); Повсякдення членів ОУН та УПА на Закерзонні 1943-1947 рр. (В.Прокопов).
 • Тоталітарні режими в Україні та історія освіти (К.Дубінська)
 • Наслідки Голодомору: “стокгольмський синдром” в Україні (І.Рева)

Економічний напрям роботи включає в себе:

 • Економічний аналіз
 • Економічне прогнозування та моделювання
 • Консультації з питань економічної та соціальної політики (В.Панченко та експерти Інституту: П.Вернівський, П.Солод, А.Фролов, П.Петерс).

З ІСД співпрацюють кандидати та доктори наук, наукові співробітники та члени-кореспонденти НАНУ, аспіранти, магістри та студенти.

Для інформування громадськості про свою діяльність Інститут проводить різноманітні публічні заходи з питань української історії та економіки за тематикою власних досліджень.

Інститут спрямовує зусилля на популяризацію української історії, культури, звертає увагу громадян на економічні та суспільно важливі проблеми. З цією метою проводяться:

 • видання книжок, збірників матеріалів;
 • прес-конференції;
 • круглі столи;
 • зустрічі з відомими науковцями;
 • конкурси для школярів та студентів;
 • презентації видань Інституту та партнерів;
 • створення фільмів та відео

На сайті організації розміщуються наукові статті, монографій, науково-популярні публікації з історії України XV–XXІ століть; питань економіки та суспільствознавства.

Офіційні посилання:
▶ Сайт: http://uaterra.in.ua/
Сторінки у соцмережах:
▶ Facebook: https://www.facebook.com/Institute.For.Social.Studies
▶ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCslObUNpij26zflUM-PoGBA