В Україні сьогодні питання збереження питної води, може і виглядає не самим актуальним, але це світовий тренд. Сталий розвиток міст – це пошук балансу економічної, соціальної та екологічної складових.

Під час участі у консультаційній нараді UNIDO в Торгово-промисловій палаті України я презентував обґрунтування роботи над стратегією ресурсоефективності питної води в м. Дніпрі за рахунок проектів використання зливової води. Впровадження проекту призведе до економії питної води, зменшення навантаження на існуючі системи зливової каналізації та використання непитної оборотної води.

Місія UNIDO в Україні насамперед спрямована на роботу в індустріальних парках України. В грудні будуть обрані 2 індустріальних парки, в яких започаткують систему створення еко-індустріального парку і нададуть консультаційну підтримку іншим індустріальним паркам в стратегії створення екосистеми.

На території Industrial Park «Innovation Forpost» в м. Дніпрі є всі можливості для започаткування проекту з ресурсоефективності питної води. Всі індустріальні парки України створені або на землях грінфілд, де взагалі відсутні системи зливових каналізацій, або на браунфілдах, на територіях старих індустріальних зон, де ці системи вичерпали свій ресурс і не працюють. В Україні відсутня розрахункова методика економічної доцільності використання зливової води на територіях індустріальних парків (виробничих) зон. Можна розглядати можливість оновлення нормативно-правової бази для впровадження системи використання зливової води, а також економічних важелів впливу на зрушення ситуації.