Історія Росії, за уважного її розгляду, нагадує різнокольоровий вітраж: люди, події, ідеї – все змішано в незрозумілій картині. Одним із найбільш цікавих і трагічних епізодів в історії Російської імперії є період кінця XIX – початку XX століття. Ця тема неодноразово підіймалася і дотепер підіймається в російському кінематографі, про неї пишуть книги, проводять дослідження. Проте більшість існуючих публікацій, так чи інакше, зупиняється на персоні останнього імператора і його сім’ї. Рідко хто згадує про тих, хто зіграв більш важливу роль, але залишився в тіні самодержця. Знову і знову перед нами виникає такий характерний для росіян культ «доброго царя» і «не дуже добросовісного» оточення. І лише небагато людей серед непосвячених у таємниці російської політики розуміє, що насправді практично у кожного самодержця за спиною знаходилося декілька істинних управителів держави. Саме вони своїм талантом і умінням управляли імперією. І не йдеться про якусь мафію або змову, ми в даній статті поговоримо про державний менеджмент і політекономію…

Одним із таких «правителів» Росії кінця XIX – початку XX сторіччя був Сергій Вітте. Його ідеї та діяльність заслуговують особливої уваги зі сторони  не тільки істориків, але і політологів, політиків, економістів. Хоча за радянських часів він був необґрунтовано викинутий з економічної історії.

Народився Сергій Юлійович Вітте в 1849 році у Тифлісі. Його рід мав голландське коріння, а його прямими родичами були засновниця Теософського суспільства Олена Блаватська і письменниця Віра Желіховська. Вітте відмовився від наукової кар’єри, яка в дворянських кругах не вважалася привілейованою, і вибрав інший шлях, поступивши працювати до канцелярії одеського губернатора. Пізніше його товариш В. І. Ковалевський відзначав, що довге перебування на землях України наклало свій відбиток навіть на вимову Вітте. Кар’єра майбутнього Міністра фінансів Російської імперії була тісно пов’язана з Одеською залізницею. Будучи успішним менеджером, Вітте дослужився до поста глави Департаменту залізничних справ при міністерстві фінансів, де і звернув на себе увагу імператора Олександра III. Вся подальша його діяльність була нерозривно пов’язана з фінансовою політикою Росії. Саме в цей період під враженням робіт німецького економіста Ф. Ліста він пише одну з ключових своїх робіт — «Національна економія і Фрідріх Ліст» (слово «економія» — калька з німецької мови, означає дослівно «економіка»).

Декілька слів слід сказати про лістианство – вчення незаслужено забутого німецького стратега і ученого в області політекономії. Ідеї Ф. Ліста з’явилися в результаті його багаторічних спостережень за економіками багатьох держав і їхнім історичним становленням. Бачачи слабкість роздробленої Німеччини у порівнянні з розвиненими Великобританією, США, Францією, Ліст розумів, що сила держави полягає в економічному розвиткові (що не було очевидним в епоху переможного розвитку імперій за рахунок підкорення нових земель і народів). Відмітною особливістю лістианства стало введення в економіку поняття «нація», яким воно позначило культурну, мовну і ментальну спільність людей. Нація як основа економічних взаємостосунків між державами була протиставлена і окремим підприємцям (за А. Смітом), і класам (за К. Марксом). Виступаючи творцями держав, нації є основними її складовими, а тому утворюється могутній взаємозв’язок між культурою і економікою. Без першої не може існувати другої, і навпаки. Проте Ліст бачив в економіці більший потенціал, здатний виступити як основа для об’єднання нації. Таким чином, доктрина Листа виступала третьою фундаментальною політекономічною теорією на додаток до існуючих у той час марксизму і  вільного капіталізму.

Використовуючи ці ідеї, С. Вітте став активно впроваджувати їх в економічну систему Росії. Вникаючи в суть цих концепцій, читач може сильно здивуватися, адже, виявляється, Сергій Юлійович був націоналістом! Правда, формуючи власну теоретичну платформу, він відзначить: «Мені представляється, що є націоналізм здоровий, переконаний, сильний, а тому нелякливий, такий, що прагне до охорони плодів історичного життя держави, здобутих кров’ю і потом народу, і досягає цієї мети; і є націоналізм хворобливий, егоїстичний, який прагне, мабуть, до тієї ж мети, але як такий, що підкоряється більш пристрастям, ніж розуму, нерідко приводить до результатів протилежних». Російський націоналізм Вітте відносив до здорового, і саме ця світоглядна позиція була покладена їм в основу подальшої діяльності. Його дії «прагнули до охорони плодів історичного життя держави», тобто йшлося про протекціонізм у сучасному розумінні цього слова.

Ідеї та діяльність Сергія Вітте заслуговують особливої уваги не тільки істориків, але і політологів, політиків, економістів. Він був необґрунтовано викинутий з економічної історії.

У 1891 році за активної участі Сергія Вітте в Росії був прийнятий новий митний тариф, що дозволило захистити внутрішню промисловість, яка ще не окріпнула, виключивши конкуренцію з іноземними товарами. Це дозволяло їй вільно розвиватися усередині держави, набираючи потужності для виходу на світову арену.

З 1892 року Вітте зайняв пост Міністра фінансів, на якому і пробув 11 подальших років. За цей час була успішно проведена низка реформ, сприяючих не тільки зміцненню внутрішньої фінансової стабільності, але і поступовому її зростанню. Практично у всіх сферах Вітте дотримувався формування позиції економічної незалежності Росії. Він  засуджував вітчизняних стратегів: «Наші економісти замислили кроїти економічне життя Російської імперії за рецептами космополітичної економії» (згідно з Лістом, якщо економічні стратегії розглядають світову економіку як сукупність економік різних країн, то це «політична економія», а якщо, за Адамом Смітом, вважати, що економічний простір вже єдиний – то це «космополітична економія»). «Космополітична» у той час розумілася без негативного відтінку – як загальна економіка, в якій всі держави досягли однакового рівня розвитку. Пропагуючи навчання Ліста, Вітте підкреслював, що не заперечує висновків Адама Сміта і Давіда Рікардо. Проте, на його думку, не можна нерозсудливо використовувати те, що створили засновники класичної політичної економії.

Практично всі досягнення Сергія Вітте виявлялися виключно важливими для державної політики. Так, за грошовою реформою 1897 року, вводився золотий стандарт рубля, що дозволило до 1914 року одержати стабільну валюту і створити сприятливі інвестиційні потоки. Необхідно відзначити, що іноземні інвестиції зовсім не означали продаж стратегічних об’єктів у промисловості. Розрахунок виходив з того, що інвестиції здатні розвинути найвідсталіші галузі економіки.

Реформа оподаткування в промисловості і торгівлі сприяла проведенню першої індустріалізації Росії. В економіці відбулися значні зсуви: за час промислового підйому 1890-х років, з яким співпала його діяльність, промислове виробництво подвоїлося, запрацювало близько 40 відсотків всіх діючих до початку ХХ століття підприємств.

Вітте також сприяв «винній монополії», тобто винятковому праву держави на виробництво спиртних напоїв, яка значно поповнила державний бюджет.

Одним із проектів, якими особливо дорожив Сергій Вітте, стало створення транспортної мережі на Далекому Сході – Транссибірської магістралі та Китайсько-Східної залізниці. В результаті Росія за найважливішими економічними показниками наблизилася до провідних капіталістичних країн, зайнявши п’яте місце в світовому промисловому виробництві. Але, незважаючи на це, відставання від Заходу залишалося все ще вельми значним. Саме його використовували згодом більшовики для нагнітання невдоволення мас.

Вітте також належало авторство аграрних реформ. Одним із ключових положень, на жаль, незавершеної реформи, було остаточне звільнення селян, перетворення їх у вільних фермерів. Позиція Вітте зводилася до того, що вирішальна роль у житті країни переходить від землеволодіння і сільського господарства до промисловості і банків: “Ми знаходимося у початку цього руху, який не можна зупинити без ризику погубити Росію”. Дворянству він відводив лише одну роль – обуржуазитися, зайнятися промисловістю і торгівлею. Таке бачення речей зовсім не влаштовувало дворянство, яке звикло до неробства, а тому Вітте зразу ж був засуджений за спроби ламати засади, що склалися задовго до нього.

Ідеї С. Вітте надалі були використані П. А. Столипіним, за що останній був названий «плагіатором». Справа дійшла до прохання Столипіна організувати дуель з Вітте, але Микола II відхилив її.

Достатньо багато уваги Вітте надавав підготовці кадрів для промисловості і торгівлі. Завдяки його зусиллям до 1900 року були засновані 3 політехнічні інститути, 73 комерційні училища, відкрито 35 училищ торгового мореплавання. Це виглядає не дуже вражаючим, якщо не враховувати, що училище у той час означало вищий навчальний заклад.

Крім того, треба розуміти також, що і на початку XX століття аристократія продовжувала жити старими імперськими уявленнями про те, що вивчати потрібно тільки мови й управління колоніями, промисловість – доля слабких духом націй. Ця концепція призвела врешті-решт до розв’язування Першої світової війни. Однією з її головних причин можна назвати упевненість монархії в тому, що війна є нормальним засобом збільшення багатства країни.

Проте, навіть досягнувши помітного успіху в результаті проведених Вітте реформ, Росія, будучи величезною по території державою, не могла ефективно використовувати свої досягнення — російсько-японська війна і внутрішнє цивільне безладдя охопили країну. Імперія виявилася на межі фінансового краху. Для запобігання фінансовій катастрофі 4 квітня 1906 року Сергієм Вітте була підписана угода з французькими банками про позику на 8,4 мільярда рублів, а вже 14 квітня він подав прохання про відставку, яка була прийнята Миколою II із полегшенням.

Необхідно відзначити, що стара неприязнь до нього Миколи II, і особливо імператриці, на той час знову переросла у ворожість. Дуже багато новаторських ідей пропонував Голова Ради Міністрів. Залишаючись прихильником монархії, Вітте бачив майбутнє не в селянській економіці, а в державі зі збалансованими частками різних галузей, де дворянство вже не могло грати колишньої ролі. Такий підхід був цілком характерним для послідовного лістианця: саме Фрідріх Ліст наголошував на важливості розвитку всіх галузей без виключення, на відміну від прихильників вільної торгівлі. Держава, здатна проводити лише один вид продукції, рано чи пізно приречена потерпіти фінансову катастрофу. Така ж доля, згідно з навчанням Ліста, спіткає держави, які не стануть вкладати капітал в інтелектуальні ресурси. Образно кажучи, той, хто ніколи не почне проектувати, буде приречений залишатися найманим робітником. Саме це бачення і спонукало Вітте надавати особливу увагу сфері освіти і науки.

Після відставки Вітте ще кілька разів робив спроби повернути собі колишній пост і вплив. Проте всі двері були для нього зачинені. Після 1906 року Вітте переважно займається аналітичною і теоретичною роботою аж до своєї смерті в 1915 році. Микола II, злорадствуючи, помітив: «Смерть графа Вітте була для мене глибоким полегшенням».

Роздумуючи над проблемами величезної імперії, Вітте відзначав: «Росія страждає від надлишку самокритики і прагнення відшукати безпомилкові рішення, які задовольнили б навіть дурних людей, що нерідко потрапляють у міжвідомчі комісії, і ось тому у нас і відбуваються затяжки в насущних питаннях, і тривалість вирішення їх вимірюється кратним числом від двадцяти років». Та все ж за 11 років йому вдалося реформувати значну частину економічного життя держави. Будучи героєм свого часу, він не помічав необхідності усунення глобальних проблем імперії, які, без жодного сумніву, були найвеличезнішим тягарем. Так, створюючи разом з Олександром III національну державу за улюбленим принципом передостаннього імператора: «Росія – для росіян і по-російськи», – він не враховував кількість націй і народностей, що проживають на її території. Разом з тим Росія була остаточно заражена соціалізмом, який, немов черв’як, підточував її основи зсередини. Зупинити такий процес в рамках всієї імперії було практично неможливо, а спроби відвести увагу населення військовими діями з Японією, а згодом і з Троїстим союзом, стали фатальними для держави. Імперія відчула серйозний економічний удар, що призвів до революційних подій. Ситуацію можна було врятувати, тільки спрямувавши всі зусилля держави на економічні реформи, але натомість монархія обрала війну з Німеччиною і Австрією. Згідно з трактуванням С. Вітте, переміг «поганий націоналізм» – націоналізм імперіалістичного змісту. Це спричинило тяжкі наслідки: внутрішнє безладдя, революції, Громадянську війну… В результаті Російська імперія припинила своє існування.

Володимир Панченко