Панченко Володимир Григорович

Грудень, 2009

Українське національне харчування: минуле і майбутнє

Друкується за виданням на рос. мові.

Книга «Українське національне харчування: минуле і майбутнє» — це збірник статей, об’єднаних загальною ідеєю: сучасна людина повинна харчуватися так, щоб зберегти своє здоров’я та здоров’я своїх нащадків. Книга познайомить вас із традиціями культури харчування жителів України, із аспектами сучасної дієтології, геронтології, з народними епосами та реаліями нашого життя.

Всі матеріали досить унікальні. В книзі багато описів традицій та харчових звичок різних народів, хоча більша частина матеріалів стосується українських звичаїв, які вважаються основою харчування для нашого регіону та для нашого народу. До книги включені також власні оригінальні розробки.

Основи харчування, яке сприяє збереженню здоров’я, — я переконався в цьому після роботи над книгою країнське національне харчування: минуле і майбутнє» — закладені в народних традиціях.

Читати далі

ФАСТФУД великий и ужасный

Книга написана в форме диалога с американским журналистом Эриком Шлоссером, который в своей книге «Нация быстрого питания» исследует феномен распространения сетей фастфуда в США. В книге сравниваются традиции питания в США и СССР, дается оценка процессам, происходившим в Советском Союзе, в частности — индустриализации и коллективизации.

Глобализм наступает, оказывая влияние не только на систему питания жителей всего земного шара, но и на их образ жизни.

Читати далі

Формування еко­но­міч­ної плат­фор­ми українсь­кого на­ціо­на­ліс­тич­но­го ру­ху у 1920 — 1950-х роках

Монографія є першим комплексним дослідженням економічної платформи Організації українських націоналістів. Результати проведеної пошукової роботи, дозволяють розвіяти найбільш міцний стереотип сприйняття ОУН — відсутність в організації чітких економічних планів. Якою бачили націоналісти 1930-1950-х років майбутню Україну? Хто мав бути стратегічним партнером? Які галузі мусили бути пріоритетними? Відповіді на всі ці питання можна знайти в представленій монографії.

Читати далі

Top