Інститут суспільних до­слід­жень (м. Дні­про­пет­ровськ) — ско­ро­че­но ІСД — гро­мадсь­ка ор­га­ні­за­ція, са­мос­тій­на на­уко­во-дос­лід­на та про­світ­ниць­ка фун­да­ція. Діє з груд­ня 2003 року.

Діяльність Інституту спрямована на дослідження та популяризацію минувшини Дніпропетровщини в контексті історії південноукраїнського регіону і України в цілому, використання історичних знань для аналізу проблем сучасності.

Очолює кандидат історичних наук Володимир Панченко. Координує діяльність виконавчий директор Інституту суспільних досліджень – кандидат історичних наук Владислав Грибовський. У штаті ІСД чотири кандидати історичних наук, наукові співробітники та члени-кореспонденти.

Науковим виданням Інституту є альманах «Козацька спадщина», виходить з 2004 р.

Засобом популяризаційної та просвітницької діяльності є щомісячна історико-культурологічна газета «Експедиція ХХІ», що виходить з серпня 2007 року.

Напрямки діяльності ІСД:

Наукові дослідження:

І. Історія українського козацтва та Запорозької Січі:

  • Українське степове порубіжжя 18 століття, включає напрями: «кошовий отаман Петро Калнишевський», «причорноморські ногайці» і «запорозько-ногайські відносини». (к.і.н. В. Грибовський).
  • Козацтво Гетьманщини (к.і.н. О. Репан).

ІІ. Український визвольний рух першої половини ХХ ст.

  • Економічна платформа ідеології українського націоналізму (к.і.н. В. Панченко).
  • Історія української консервативної думки ХХ ст. (к.і.н. Д. Колісник);
  • Діяльність ОУН-УПА.

Науково-організаційна та просвітницька робота:

  • Проведення наукових конференцій з актуальних питань української історії: «Консервативне світобачення: ідеологія та психологія» (Дніпропетровськ, березень 2005 р.), «Історія Організації українських націоналістів та Української повстанської армії» (Дніпропетровськ, жовтень 2005 р.), «Національно-визвольні змагання в Україні 1920 — 1950-х рр.: Актуальні проблеми дослідження» (Дніпропетровськ, вересень 2006 р.), «Націоналізм і глобалізм у розвитку національних економік: світова та вітчизняна практика» (Дніпропетровськ, травень 2007 р.), «Козацька традиція в ґенезі населених пунктів Півдня України XVII — ХІХ ст. (Нікополь, жовтень 2007 р.), «Еволюція ідеології українського націоналізму» (Дніпропетровськ, листопад 2007 р.), «Україна–Кубань: ретроспектива етнокультурних взаємин» (Дніпропетровськ, серпень 2008 р.).
  • Створення документальних фільмів («Січеславщина козацька», 2008 р.; спеціальний приз за краще розкриття теми «Історія Ріднокраю» на кінофестивалі «Дніпро-Синема» імені Д. Сахненка).
  • Організація і проведення конкурсів з історії козацтва для школярів м. Дніпропетровська і Дніпропетровської області. У 2007–2008 р. в м. Орджонікідзе, конкурс «Україна — козацька держава»;
  • Підтримання сайту, де розміщуються наукові статті й монографій з історії України XV — ХХ ст. http://www.uaterra.com.ua та http://kovalchuk.uaterra.com.ua;
  • Проведення презентацій книг з актуальних проблем історії України.
Консультативна рада Інституту суспільних досліджень

Авраменко Анатолій, кандидат історичних наук, доцент, керівник російсько-українського науково-дослідного центру організації «Співдружність Кубань-Україна», вчений секретар НТШ-Кубань.

Андрєєв Віталій, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету.

Андрєєва Світлана, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету.

Бедринець Вадим, заступник редактора історико-культурологічної газети “Експедиція ХХІ”.

Брехуненко Віктор, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ.

Колісник Дмитро, кандидат історичних наук, доцент Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ).

Кочергін Ігор, кандидат історичних наук, доцент Національного гірничого університету, голова Дніпропетровської обласної організації Національної спілки краєзнавців України (м. Дніпропетровськ).

Лиман Ігор, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету.

Мільчев Володимир, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету.

Репан Олег, кандидат історичних наук, доцент Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.

Сєнь Дмітрій Владімірович, доктор історичних наук, доцент Южного фєдєрального універсітета (м. Ростов-на-Дону, РФ).

Слонєвський Олександр, краєзнавець, письменник (м. Дніпродзержинськ).

Старостін Валентин, історик, секретар Дніпропетровської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.

Ткач Дмитро, історик, м. Дніпропетровськ.

Чабан Микола, заслужений журналіст України, краєзнавець, член Національної спілки письменників, Національної спілки журналістів України.

Чухліб Тарас, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ.

Швайба Надія, кандидат історичних наук, Запорізький національній університет.

Адреса Інституту:
м. Дніпропетровськ,
вул. Білостоцького, 159,
кімн. 7, тел. (056) 790-12-47