Панченко Володимир Григорович

Політична діяльність

Концепція економічного розвитку України. Книга 1

Дана книга започатковує серію видань «Завдання майбутнього», присвячену питанням розробки та впровадження Стратегічного пакету розвитку України. Представлена праця актуалізує тему створення та подальшого впровадження національної стратегії, замовниками якої стають практики — фахівці відповідних галузей та сфер. Основна увага книги сфокусована на темі концепції економічної стратегії України, яка, на думку колективу авторів, має стати рушійною силою для розвитку стратегії в різних сферах життя держави.

Читати далі

Ідеологія сучасного українського націоналізму: економічний аспект

У монографії на основі широкого кола джерел проаналізовано легалізацію націоналістичних організацій в Україні на початку 1990-х років, з’ясовано погляди представників націоналістичного руху на роль держави в економічному житті, вивчено дискусії з економічної проблематики в націоналістичній думці 1990 — початку 2000-х років, досліджено погляди сучасних українських націоналістів на розвиток промисловості, сільського господарства та фінансової системи. Автор робить порівняння економічних програм сучасних націоналістичних організацій з економічною платформою ОУН 1920-50-х років.
Книга розрахована на фахових істориків та всіх, хто цікавиться економічною історією України.

Читати далі

Формування еко­но­міч­ної плат­фор­ми українсь­кого на­ціо­на­ліс­тич­но­го ру­ху у 1920 — 1950-х роках

Монографія є першим комплексним дослідженням економічної платформи Організації українських націоналістів. Результати проведеної пошукової роботи, дозволяють розвіяти найбільш міцний стереотип сприйняття ОУН — відсутність в організації чітких економічних планів. Якою бачили націоналісти 1930-1950-х років майбутню Україну? Хто мав бути стратегічним партнером? Які галузі мусили бути пріоритетними? Відповіді на всі ці питання можна знайти в представленій монографії.

Читати далі

ФАСТФУД великий и ужасный

Книга написана в форме диалога с американским журналистом Эриком Шлоссером, который в своей книге «Нация быстрого питания» исследует феномен распространения сетей фастфуда в США. В книге сравниваются традиции питания в США и СССР, дается оценка процессам, происходившим в Советском Союзе, в частности — индустриализации и коллективизации.

Глобализм наступает, оказывая влияние не только на систему питания жителей всего земного шара, но и на их образ жизни.

Читати далі

Українське національне харчування: минуле і майбутнє

Друкується за виданням на рос. мові.

Книга «Українське національне харчування: минуле і майбутнє» — це збірник статей, об’єднаних загальною ідеєю: сучасна людина повинна харчуватися так, щоб зберегти своє здоров’я та здоров’я своїх нащадків. Книга познайомить вас із традиціями культури харчування жителів України, із аспектами сучасної дієтології, геронтології, з народними епосами та реаліями нашого життя.

Всі матеріали досить унікальні. В книзі багато описів традицій та харчових звичок різних народів, хоча більша частина матеріалів стосується українських звичаїв, які вважаються основою харчування для нашого регіону та для нашого народу. До книги включені також власні оригінальні розробки.

Основи харчування, яке сприяє збереженню здоров’я, — я переконався в цьому після роботи над книгою країнське національне харчування: минуле і майбутнє» — закладені в народних традиціях.

Читати далі

Вчера, сегодня, завтра украинского национального питания

Издание на русском языке.

Читати далі

Необыкновенное лето

В повести, полной юмора, комических ситуаций, смена которых держит маленьких читателей в постоянном веселом напряжении, герои-дети переживают необыкновенные приключения, попадают в неведомый виртуальный мир. В стремлении к добру и справедливости реальные и сказочные герои побеждают ужасных чудовищ, узнают, что такое настоящая дружба. Весело и эмоционально преподнесен познавательный материал: маленькие читатели, путешествуя, играя, разгадывая загадки, рисуя вместе с героями, узнают пять правил рационального питания, открывая для себя много нового и интересного в окружающем нас мире.

Книга написана для детей младшего и среднего школьного возраста.

Читати далі

Top